Miejskie centrum dialogu
Krosno, witamy!

Platforma
konsultacji społecznych

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszym mieście, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów miejskich.

Zapraszamy do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondach i ankietach oraz zadawania pytań dotyczących planowanych inwestycji i projektów miejskich.


Najnowsze tematy konsultacji społecznych

WSPÓLNIE TWORZYMY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII” - w...

19.08.2020 - 30.09.2020

Drogi i inwestycje

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców osiedla Turaszówka, właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze opracowywania planu miejscowego „Turaszówka VIII” oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych na temat przeznaczenia terenów, rodzaju zabudowy i zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych zawartych w sporządzonym projekcie ww. planu miejscowego. Możliwe jest również pobranie formularza celem złożenia uwagi.

Czytaj więcej »

Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

08.07.2020 - 31.07.2020

Rewitalizacja

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji. Konsultacje te pozwolą na zebranie opinii i uwag mieszkańców Krosna w zakresie zmian proponowanych do Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Czytaj więcej »

WSPÓLNIE TWORZYMY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII”...

03.02.2020 - 12.02.2020

Drogi i inwestycje

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców osiedla Turaszówka, właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze opracowywania planu miejscowego „Turaszówka VIII” oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych na temat przeznaczenia terenów, rodzaju zabudowy i zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych zawartych w sporządzonej koncepcji ww. planu miejscowego.

Czytaj więcej »

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY MIASTO KROSNO

27.01.2020 - 27.02.2020

Drogi i inwestycje

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat planowanej zmiany granic Gminy Miasto Krosno.

Czytaj więcej »
Miej wpływ na miejsce w którym mieszkasz!

Potwierdź że jesteś mieszkańcem Krosna i bierz udział w konsultacjach zamkniętych!

Platforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krosna powstała, aby na bieżąco prowadzić dialog z mieszkańcami Krosna. Chcemy poznać Wasze opinie, uwagi, propozycje i zaprosić do zaangażowania się w podejmowanie decyzji, które będą miały wpływ na nasze codzienne życie.

Wybrane konsultacje są dostępne tylko dla zameldowanych mieszkańców. Aby w nich uczestniczyć należy potwierdzić swoje zameldowanie tworząc konto w systemie lub korzystając z profilu zaufanego.

Potwierdź że jesteś mieszkańcem Krosna i miej wpływ na miejsce w którym mieszkasz!

Aktualności

Wyniki ankiet do projektu
W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 21 sierpnia do 1 września 2020 r. mieszkańcy brali ud...
Wyniki ankiety do projektu
W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 24 do 31 lipca 2020 r. mieszkańcy brali udział w tworzeni...
Wyniki Badania społecznego pn.: "Co wyjątkowego i najwspanialszego ma Krosno? Ankieta dotycząca zasobów miasta" .
W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 8 do 14 czerwca 2020 r. na Platformie Konsultacji Społecz...

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.