Miejskie centrum dialogu
Krosno, witamy!

Platforma
konsultacji społecznych

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszym mieście, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów miejskich.

Zapraszamy do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondach i ankietach oraz zadawania pytań dotyczących planowanych inwestycji i projektów miejskich.


Najnowsze tematy konsultacji społecznych

Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

29.07.2019 - 19.08.2019

Rewitalizacja

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji. Konsultacje te pozwolą na zebranie opinii i uwag mieszkańców Krosna w zakresie zmian proponowanych do Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Czytaj więcej »

Ocena różnych aspektów życia w Krośnie oraz określenie potrzeb Mieszkańców.

11.07.2019 - 16.07.2019

Gospodarka

Ocena różnych aspektów życia w Krośnie oraz określenie potrzeb Mieszkańców

Czytaj więcej »

Konsultacjach społecznych dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Krosno...

05.07.2019 - 02.08.2019

Zdrowie / profilaktyka uzależnień

Zwiększenie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) jak również wprowadzenie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) na terenie całej Gminy Miasto Krosno lub w podległych jednostkach pomocniczych.

Czytaj więcej »

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY MIASTO KROSNO

24.01.2019 - 28.02.2019

Drogi i inwestycje

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat planowanej zmiany granic Gminy Miasto Krosno.

Czytaj więcej »
Miej wpływ na miejsce w którym mieszkasz!

Potwierdź że jesteś mieszkańcem Krosna i bierz udział w konsultacjach zamkniętych!

Platforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krosna powstała, aby na bieżąco prowadzić dialog z mieszkańcami Krosna. Chcemy poznać Wasze opinie, uwagi, propozycje i zaprosić do zaangażowania się w podejmowanie decyzji, które będą miały wpływ na nasze codzienne życie.

Wybrane konsultacje są dostępne tylko dla zameldowanych mieszkańców. Aby w nich uczestniczyć należy potwierdzić swoje zameldowanie tworząc konto w systemie lub korzystając z profilu zaufanego.

Potwierdź że jesteś mieszkańcem Krosna i miej wpływ na miejsce w którym mieszkasz!

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.