Miejskie centrum dialogu
Krosno, witamy!

Platforma
konsultacji społecznych

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszym mieście, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów miejskich.

Zapraszamy do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondach i ankietach oraz zadawania pytań dotyczących planowanych inwestycji i projektów miejskich.


Najnowsze tematy konsultacji społecznych

Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej Krosna - ankieta dla mieszkańców

02.08.2022 - 21.08.2022

Gospodarka

Poznanie opinii mieszkańców na temat sytuacji społeczno-gospodarczej Krosna i planowania dalszego rozwoju miasta, w związku z tworzeniem Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 oraz Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czytaj więcej »

Jak powinien wyglądać park kieszonkowy przy ul. Lwowskiej w Krośnie?

25.05.2022 - 15.06.2022

Rewitalizacja

Celem jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami propozycji koncepcji dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Lwowskiej w Krośnie, która posłuży do opracowania dokumentacji technicznej utworzenia parku kieszonkowego. Konsultacje społeczne prowadzone są w ramach projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Czytaj więcej »

Jak powinien wyglądać park kieszonkowy przy ul. Piastowskiej w Krośnie?

16.03.2022 - 31.03.2022

Rewitalizacja

Celem jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami propozycji koncepcji dotyczącej zagospodarowania terenu skweru przy ul. Piastowskiej w Krośnie, która posłuży do opracowania dokumentacji technicznej utworzenia parku kieszonkowego. Konsultacje społeczne prowadzone są w ramach projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne w sprawie "Uchwały Krajobrazowej dla miasta Krosna"

06.10.2021 - 22.10.2021

Kultura i sztuka

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych w proces tworzenia zadania pn. „Uchwała Krajobrazowa dla miasta Krosna”. Ten akt prawa miejscowego stanowić będzie zbiór zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w granicach administracyjnych miasta.

Czytaj więcej »
Miej wpływ na miejsce w którym mieszkasz!

Potwierdź że jesteś mieszkańcem Krosna i bierz udział w konsultacjach zamkniętych!

Platforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krosna powstała, aby na bieżąco prowadzić dialog z mieszkańcami Krosna. Chcemy poznać Wasze opinie, uwagi, propozycje i zaprosić do zaangażowania się w podejmowanie decyzji, które będą miały wpływ na nasze codzienne życie.

Wybrane konsultacje są dostępne tylko dla zameldowanych mieszkańców. Aby w nich uczestniczyć należy potwierdzić swoje zameldowanie tworząc konto w systemie lub korzystając z profilu zaufanego.

Potwierdź że jesteś mieszkańcem Krosna i miej wpływ na miejsce w którym mieszkasz!

Aktualności

PODSUMOWANIE I etapu badania opinii pn. „Zaproponuj nazwę dla nowej ulicy” Krosno.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. w wyniku zmiany granic Krosna, do miasta został przyłączony odcinek drogi o długości ok. 400 m, obejmujący działki nr 2406 oraz 3383 w obrębie Krościenko...
Wyniki ankiet do projektu
W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 21 sierpnia do 1 września 2020 r. mieszkańcy brali ud...
Wyniki ankiety do projektu
W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 24 do 31 lipca 2020 r. mieszkańcy brali udział w tworzeni...

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.