Miejskie centrum dialogu
Krosno, witamy!

Platforma
konsultacji społecznych

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszym mieście, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów miejskich.

Zapraszamy do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondach i ankietach oraz zadawania pytań dotyczących planowanych inwestycji i projektów miejskich.


Najnowsze tematy konsultacji społecznych

Jak powinien wyglądać park kieszonkowy przy ul. Piastowskiej w Krośnie?

16.03.2022 - 31.03.2022

Rewitalizacja

Celem jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami propozycji koncepcji dotyczącej zagospodarowania terenu skweru przy ul. Piastowskiej w Krośnie, która posłuży do opracowania dokumentacji technicznej utworzenia parku kieszonkowego. Konsultacje społeczne prowadzone są w ramach projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne w sprawie "Uchwały Krajobrazowej dla miasta Krosna"

06.10.2021 - 22.10.2021

Kultura i sztuka

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych w proces tworzenia zadania pn. „Uchwała Krajobrazowa dla miasta Krosna”. Ten akt prawa miejscowego stanowić będzie zbiór zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w granicach administracyjnych miasta.

Czytaj więcej »

Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jed...

21.04.2021 - 11.05.2021

Drogi i inwestycje

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna oraz gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Iwonicz-Zdrój i Rymanów oraz instytucji/organizacji w proces tworzenia Planu transportowego na lata 2021-2030” i uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych. Konsultacje te pozwolą na zebranie opinii i uwag mieszkańców Krosna oraz gmin ościennych w zakresie zmian proponowanych do aktualizowanego planu transportowego.

Czytaj więcej »

Wybieramy nazwę dla nowej ulicy – II etap konsultacji

02.03.2021 - 15.03.2021

Drogi i inwestycje

Włączenie mieszkańców Krosna w proces nadawania nazwy dla nowej ulicy.

Czytaj więcej »
Miej wpływ na miejsce w którym mieszkasz!

Potwierdź że jesteś mieszkańcem Krosna i bierz udział w konsultacjach zamkniętych!

Platforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krosna powstała, aby na bieżąco prowadzić dialog z mieszkańcami Krosna. Chcemy poznać Wasze opinie, uwagi, propozycje i zaprosić do zaangażowania się w podejmowanie decyzji, które będą miały wpływ na nasze codzienne życie.

Wybrane konsultacje są dostępne tylko dla zameldowanych mieszkańców. Aby w nich uczestniczyć należy potwierdzić swoje zameldowanie tworząc konto w systemie lub korzystając z profilu zaufanego.

Potwierdź że jesteś mieszkańcem Krosna i miej wpływ na miejsce w którym mieszkasz!

Aktualności

PODSUMOWANIE I etapu badania opinii pn. „Zaproponuj nazwę dla nowej ulicy” Krosno.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. w wyniku zmiany granic Krosna, do miasta został przyłączony odcinek drogi o długości ok. 400 m, obejmujący działki nr 2406 oraz 3383 w obrębie Krościenko...
Wyniki ankiet do projektu
W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 21 sierpnia do 1 września 2020 r. mieszkańcy brali ud...
Wyniki ankiety do projektu
W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 24 do 31 lipca 2020 r. mieszkańcy brali udział w tworzeni...

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.