Aktualności

Powrót

PODSUMOWANIE I etapu badania opinii pn. „Zaproponuj nazwę dla nowej ulicy” Krosno.

Czwartek, 11 marca 2021

Z dniem 1 stycznia 2021 r. w wyniku zmiany granic Krosna, do miasta został przyłączony odcinek drogi o długości ok. 400 m, obejmujący działki nr 2406 oraz 3383 w obrębie Krościenko Niżne.
W związku z koniecznością nadania nazwy ulicy zaproszono mieszkańców do zgłaszania propozycji w tym zakresie. Ankietę przeprowadzono w dniach 26 stycznia – 5 lutego 2021 r. za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych. Wypełniając ankietę należało zaproponować nazwę ulicy oraz uzasadnić propozycję.
We wstępie do ankiety poinformowano mieszkańców o konieczności uwzględnienia zasad dotyczących nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej, tj.:

  • nazwy nie mogą być myląco podobne do już istniejących,
  • należy je podawać według zasad pisowni polskiej,
  • nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego,
  • nie należy nadawać nazw pochodzących od nazwisk lub pseudonimów osób żyjących,
  • przy nadawaniu nazw upamiętniających osoby, w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę osoby zasłużone dla Krosna i regionu,
  • zaleca się zachowanie zgodności nazw z tradycją i historią Krosna, a także zachowanie zgodności z dotychczasową tematyką nazewnictwa w danej części miasta.

Powyższe zasady zostały określone w załączniku do uchwały nr LII/1154/17 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/794/16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad oraz trybu kształtowania nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej na terenie Miasta Krosna.
Ankieta była anonimowa i przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych. Wzięło w niej udział 856 osób, które zgłosiły łącznie 225 propozycji nazw. Istniała możliwość zaproponowania kilku nazw w ramach jednego zgłoszenia.

Wyniki Ankiety: https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/institutions/krosno/files/9/3q/ft/1/podsumowanieietapu.pdf