Aktualności

Powrót

Wyniki ankiet do projektu

Poniedziałek, 21 września 2020

W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 21 sierpnia do 1 września 2020 r. mieszkańcy brali udział w opracowaniu celów rozwoju lokalnego Krosna.

Wyniki ankiety https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/institutions/krosno/files/9/3q/ft/6/raportcele.pdf