Aktualności

Powrót

Wyniki ankiety do projektu

Wtorek, 18 sierpnia 2020

W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 24 do 31 lipca 2020 r. mieszkańcy brali udział w tworzeniu rankingu kluczowych wyzwań Krosna.
Lista 10 kluczowych wyzwań została wypracowana przez Zespół Miejski. Mieszkańcy za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych mieli możliwość uszeregowania wyzwań od najważniejszego do najmniej ważnego. W ankiecie wzięło udział 99 osób. Za każdą odpowiedź przyznawane były punkty: od 10 – wyzwanie wskazane jako najważniejsze do 1 – wyzwanie wskazane jako najmniej ważne. Wyzwania zostały uszeregowane w rankingu na podstawie sumy uzyskanych punktów.

Wyniki ankieto do pobrania pod linkiem https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/institutions/krosno/files/9/3q/ft/7/raport.pdf