Konsultacje społeczne

Powrót

Jak powinien wyglądać park kieszonkowy przy ul. Piastowskiej w Krośnie?

Dodano:środa, 16 marca 2022

Cel konsultacji

Celem jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami propozycji koncepcji dotyczącej zagospodarowania terenu skweru przy ul. Piastowskiej w Krośnie, która posłuży do opracowania dokumentacji technicznej utworzenia parku kieszonkowego.
Konsultacje społeczne prowadzone są w ramach projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami
Urząd Miasta Krosna
Krosno, ul. Bieszczadzka 5
Tel. 13 47 43 670, e-mail: os@um.krosno.pl

Kto może wziąć udział?

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Krosna, a w szczególności osoby zamieszkujące Osiedle Grota-Roweckiego.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

W konsultacjach można wziąć udział poprzez uczestnictwo w spotkaniu na terenie skweru przy ul. Piastowskiej, które odbędzie się 28 marca 2022 r., o godzinie: 16:00 lub poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej na Portalu Konsultacji Społecznych.

Opis konsultacji

 

Skwer przy ul. Piastowskiej w Krośnie jest terenem wymagającym rewitalizacji. Obecnie w tym miejscu znajduje się niewielki plac zabaw, zniszczone alejki i ławki, które nie zachęcają do korzystania z wypoczynku w tym miejscu i wymagają wymiany. Pomimo tego, że całość otoczona jest cennym drzewostanem, teren wymaga wykonania nasadzeń ozdobnych z roślinności niskiej – krzewy, byliny, które zwiększą estetykę skweru oraz zachęcą do odkrywania jego nowych funkcji.

 

Konsultacje z mieszkańcami dotyczące sposobu zagospodarowania oraz nadania poszczególnych funkcji dla tego terenu, pozwolą na wspólne wypracowanie wytycznych projektowych. Zostaną one zawarte w dokumentacji przetargowej na wykonanie projektu technicznego zagospodarowania skweru i przekształcenia go w park kieszonkowy.

 

 ZADBAJ O ZIELONĄ PRZESTRZEŃ WOKÓŁ CIEBIE!

 

 

Bądź aktywny! Włącz się w konsultacje społeczne i wypełnij ankietę

Jak powinien wyglądać park kieszonkowy przy ul. Piastowskiej w Krośnie?

Park kieszonkowy to park o niewielkiej powierzchni od 300 do 5000 m2, zyskujący coraz większe uznanie społeczne na całym świecie jako sposób na tworzenie nowej jakości niewielkich terenów zieleni w przestrzeni miejskiej. Określenie „park kieszonkowy” jest  dosłownym tłumaczeniem angielskiego zwrotu „pocket park” i, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje niewiele miejsca.

 

Jedną z najpopularniejszych realizacji parków kieszonkowych jest Paley Park w Nowym Yorku, utworzony na Manhattanie w 1967 r. Pomimo powierzchni zaledwie 390 m kw. cieszy się dużą popularnością, szczególnie wśród okolicznych pracowników, turystów i przechodniów.

Parki kieszonkowe przyczyniają się do poprawy komfortu życia w mieście, jak również do poprawy mikroklimatu. Spełniają drobną funkcję zabawową, wypoczynkową, przyrodniczą, jak również społeczną wśród dużych zabudowań miejskich.

 

Ankieta jest anonimowa i ma na celu poznanie opinii społecznej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Piastowskiej w Krośnie na park kieszonkowy

 

Wypełnij i zaproponuj jak ma wyglądać zielona przestrzeń wokół Ciebie !

 

 

Ostatnie komentarze

Komentarzy: 0


Nie dodano jeszcze komentarzy

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach usytuowanych na terenie miasta Krosna w godzinach nocnych


Pobierz raport

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.