Konsultacje społeczne

Powrót

Wybieramy nazwę dla nowej ulicy – II etap konsultacji

Dodano:wtorek, 2 marca 2021

Cel konsultacji

Włączenie mieszkańców Krosna w proces nadawania nazwy dla nowej ulicy.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Krosna
Krosno, ul. Lwowska 28 A
tel. 13 47 43 301; e-mail: ri@um.krosno.pl

Kto może wziąć udział?

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Krosna.

Forma konsultacji

Ankieta elektroniczna na Portalu Konsultacji Społecznych.

Opis konsultacji

Pod koniec stycznia br. zaprosiliśmy mieszkańców do zgłaszania pomysłów na nazwę dla ulicy, która w tym roku została przyłączona do Krosna wraz z terenem przeznaczonym pod budowę łącznika do drogi S19 oraz strefę inwestycyjną. W ankiecie wzięło udział 856 osób. Zgłoszono 225 propozycji nazw.
Wszystkie propozycje zostały przeanalizowane przez Komisję ds. Nadawania i Zmiany Nazw. Do drugiego etapu konsultacji Komisja wybrała siedem, które najtrafniej wpisują się w obowiązujące kryteria dotyczące nazewnictwa lub uzyskały największe poparcie.

Pliki do pobrania

Bądź aktywny! Włącz się w konsultacje społeczne i wypełnij ankietę

Wybieramy nazwę dla nowej ulicy – II etap konsultacji

Oto siedem propozycji nazw dla ulicy przyłączonej do Krosna od 1 stycznia 2021 r.  Zostały one wybrane przez Komisję ds. Nadawania i Zmiany Nazw spośród zgłoszeń, które wpłynęły poprzez Platformę Konsultacji Społecznych w I etapie konsultacji.   
Pod każdą z propozycji znajduje się krótkie uzasadnienie, opracowane na podstawie treści przesłanych przez mieszkańców.

1)  Rozwojowa
Ulica znajduje się na terenie o dużym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego miasta i regionu. Teren ma zapewnić połączenie z drogą ekspresową S19, co powinno dać impuls rozwojowy Krosnu oraz okolicznym miejscowościom. Okoliczny obszar ma być przeznaczony pod inwestycje tworzące nowe miejsca pracy, co także przyczyni się do rozwoju. Nazwa koresponduje z przyszłym przeznaczeniem i funkcją terenu.

2) Inwestycyjna
Ulica sąsiaduje z terenem przeznaczonym pod nową strefę inwestycyjną. Nazwa określa charakter terenów obok niej położonych.

3) Zgody
Ulica łączy trzy gminy, miedzy którymi doszło do zgody w procesie przyłączenia nabytych terenów do Krosna, pomimo różnic politycznych. Historia ta jest przykładem jak należy rozwiązywać problemy sąsiedzkie i zasługuje na upamiętnienie.

4) Dywizjonu 303
Dla upamiętnienia Polskich Sił Powietrznych.

5) Podoficerów Lotnictwa
Dla upamiętnienia Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich, która funkcjonowała w Krośnie w latach 1938 – 1939 i wpisała się w historię miasta.

6) Łężańska
Nawiązuje do nazwy miejscowości w bliskiej okolicy. Nazwa neutralna politycznie i światopoglądowo, krótka i powiązana geograficznie z miejscem. W Krośnie powinna powstać ulica Łężańska – mieszkańcy często omyłkowo nazywają tak ulicę Sikorskiego.

7) Praw Kobiet
Walka, którą kobiety podejmowały przez setki i tysiące lat, mająca na celu doprowadzenie do pełnej emancypacji, miała niewątpliwie charakter globalny i uniwersalny, nie obeszła się również bez ofiar. Prawa kobiet wciąż są gorącym tematem na całym świecie. Nasz region, którego centralnym punktem jest Krosno, również̇ posiada swój udział i tradycje w walce o prawa kobiet. Dość́ wspomnieć́ o osobie narodowej wieszczki, autorce „Roty”, Marii Konopnickiej, która była zadeklarowaną zwolenniczką walki o prawa wyborcze kobiet oraz o Marii Dulębiance, która w sprawie praw wyborczych kobiet agitowała u samego Józefa Piłsudskiego. Obie kobiety spędziły ostatnie lata swojego życia w Żarnowcu i zarówno ich działania, jak i działania podjęte przez resztę̨ dzielnych kobiet Ziemi Krośnieńskiej, zasługują̨ na upamiętnienie.Wybierz jedną nazwę ulicy, która Twoim zdaniem będzie najbardziej odpowiednia.


Ankieta przeznaczona jest dla mieszkańców Krosna. Podanie numeru PESEL służy jedynie weryfikacji miejsca zamieszkania - numer PESEL nie będzie gromadzony ani przetwarzany wraz z ankietą.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach usytuowanych na terenie miasta Krosna w godzinach nocnych


Pobierz raport

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.