Konsultacje społeczne

Powrót

Najnowsze tematy konsultacji społecznych

W tym miejscu możesz zapoznać się z projektami i opisami najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez samorządowe władze Krosna oraz wypowiedzieć się na ich temat.
Udział w dyskusji na poniższe tematy wymaga rejestracji.

Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

29.07.2019 - 19.08.2019 Zakończona

Rewitalizacja

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji. Konsultacje te pozwolą na zebranie opinii i uwag mieszkańców Krosna w zakresie zmian proponowanych do Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Czytaj więcej »

Ocena różnych aspektów życia w Krośnie oraz określenie potrzeb Mieszkańców.

11.07.2019 - 16.07.2019 Zakończona

Gospodarka

Ocena różnych aspektów życia w Krośnie oraz określenie potrzeb Mieszkańców

Czytaj więcej »

Konsultacjach społecznych dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Krosno

05.07.2019 - 02.08.2019 Zakończona

Zdrowie / profilaktyka uzależnień

Zwiększenie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) jak również wprowadzenie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) na terenie całej Gminy Miasto Krosno lub w podległych jednostkach pomocniczych.

Czytaj więcej »

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY MIASTO KROSNO

24.01.2019 - 28.02.2019 Zakończona

Drogi i inwestycje

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat planowanej zmiany granic Gminy Miasto Krosno.

Czytaj więcej »

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.