Konsultacje społeczne

Powrót

Najnowsze tematy konsultacji społecznych

W tym miejscu możesz zapoznać się z projektami i opisami najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez samorządowe władze Krosna oraz wypowiedzieć się na ich temat.
Udział w dyskusji na poniższe tematy wymaga rejestracji.

WSPÓLNIE TWORZYMY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII” - wyłożenie projektu

19.08.2020 - 30.09.2020 Zakończona

Drogi i inwestycje

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców osiedla Turaszówka, właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze opracowywania planu miejscowego „Turaszówka VIII” oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych na temat przeznaczenia terenów, rodzaju zabudowy i zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych zawartych w sporządzonym projekcie ww. planu miejscowego. Możliwe jest również pobranie formularza celem złożenia uwagi.

Czytaj więcej »

Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

08.07.2020 - 31.07.2020 Zakończona

Rewitalizacja

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji. Konsultacje te pozwolą na zebranie opinii i uwag mieszkańców Krosna w zakresie zmian proponowanych do Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Czytaj więcej »

WSPÓLNIE TWORZYMY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII”

03.02.2020 - 12.02.2020 Zakończona

Drogi i inwestycje

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców osiedla Turaszówka, właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze opracowywania planu miejscowego „Turaszówka VIII” oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych na temat przeznaczenia terenów, rodzaju zabudowy i zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych zawartych w sporządzonej koncepcji ww. planu miejscowego.

Czytaj więcej »

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY MIASTO KROSNO

27.01.2020 - 27.02.2020 Zakończona

Drogi i inwestycje

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat planowanej zmiany granic Gminy Miasto Krosno.

Czytaj więcej »

Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

29.07.2019 - 19.08.2019 Zakończona

Rewitalizacja

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji. Konsultacje te pozwolą na zebranie opinii i uwag mieszkańców Krosna w zakresie zmian proponowanych do Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Czytaj więcej »

Ocena różnych aspektów życia w Krośnie oraz określenie potrzeb Mieszkańców.

11.07.2019 - 16.07.2019 Zakończona

Gospodarka

Ocena różnych aspektów życia w Krośnie oraz określenie potrzeb Mieszkańców

Czytaj więcej »

Konsultacjach społecznych dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Krosno

05.07.2019 - 02.08.2019 Zakończona

Zdrowie / profilaktyka uzależnień

Zwiększenie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) jak również wprowadzenie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) na terenie całej Gminy Miasto Krosno lub w podległych jednostkach pomocniczych.

Czytaj więcej »

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY MIASTO KROSNO

24.01.2019 - 28.02.2019 Zakończona

Drogi i inwestycje

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat planowanej zmiany granic Gminy Miasto Krosno.

Czytaj więcej »

Aktualności

Wyniki ankiet do projektu
W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 21 sierpnia do 1 września 2020 r. mieszkańcy brali ud...
Wyniki ankiety do projektu
W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 24 do 31 lipca 2020 r. mieszkańcy brali udział w tworzeni...
Wyniki Badania społecznego pn.: "Co wyjątkowego i najwspanialszego ma Krosno? Ankieta dotycząca zasobów miasta" .
W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 8 do 14 czerwca 2020 r. na Platformie Konsultacji Społecz...

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.