Konsultacje społeczne

Powrót

Najnowsze tematy konsultacji społecznych

W tym miejscu możesz zapoznać się z projektami i opisami najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez samorządowe władze Krosna oraz wypowiedzieć się na ich temat.
Udział w dyskusji na poniższe tematy wymaga rejestracji.

Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej Krosna - ankieta dla mieszkańców

02.08.2022 - 21.08.2022 Zakończona

Gospodarka

Poznanie opinii mieszkańców na temat sytuacji społeczno-gospodarczej Krosna i planowania dalszego rozwoju miasta, w związku z tworzeniem Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 oraz Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czytaj więcej »

Jak powinien wyglądać park kieszonkowy przy ul. Lwowskiej w Krośnie?

25.05.2022 - 15.06.2022 Zakończona

Rewitalizacja

Celem jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami propozycji koncepcji dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Lwowskiej w Krośnie, która posłuży do opracowania dokumentacji technicznej utworzenia parku kieszonkowego. Konsultacje społeczne prowadzone są w ramach projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Czytaj więcej »

Jak powinien wyglądać park kieszonkowy przy ul. Piastowskiej w Krośnie?

16.03.2022 - 31.03.2022 Zakończona

Rewitalizacja

Celem jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami propozycji koncepcji dotyczącej zagospodarowania terenu skweru przy ul. Piastowskiej w Krośnie, która posłuży do opracowania dokumentacji technicznej utworzenia parku kieszonkowego. Konsultacje społeczne prowadzone są w ramach projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne w sprawie "Uchwały Krajobrazowej dla miasta Krosna"

06.10.2021 - 22.10.2021 Zakończona

Kultura i sztuka

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych w proces tworzenia zadania pn. „Uchwała Krajobrazowa dla miasta Krosna”. Ten akt prawa miejscowego stanowić będzie zbiór zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w granicach administracyjnych miasta.

Czytaj więcej »

Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Kroscienko Wyżne, Krosno i Wojaszówka na lata 2021-2030

21.04.2021 - 11.05.2021 Zakończona

Drogi i inwestycje

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna oraz gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Iwonicz-Zdrój i Rymanów oraz instytucji/organizacji w proces tworzenia Planu transportowego na lata 2021-2030” i uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych. Konsultacje te pozwolą na zebranie opinii i uwag mieszkańców Krosna oraz gmin ościennych w zakresie zmian proponowanych do aktualizowanego planu transportowego.

Czytaj więcej »

Wybieramy nazwę dla nowej ulicy – II etap konsultacji

02.03.2021 - 15.03.2021 Zakończona

Drogi i inwestycje

Włączenie mieszkańców Krosna w proces nadawania nazwy dla nowej ulicy.

Czytaj więcej »

WSPÓLNIE TWORZYMY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII” - wyłożenie projektu

19.08.2020 - 30.09.2020 Zakończona

Drogi i inwestycje

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców osiedla Turaszówka, właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze opracowywania planu miejscowego „Turaszówka VIII” oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych na temat przeznaczenia terenów, rodzaju zabudowy i zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych zawartych w sporządzonym projekcie ww. planu miejscowego. Możliwe jest również pobranie formularza celem złożenia uwagi.

Czytaj więcej »

Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

08.07.2020 - 31.07.2020 Zakończona

Rewitalizacja

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji. Konsultacje te pozwolą na zebranie opinii i uwag mieszkańców Krosna w zakresie zmian proponowanych do Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Czytaj więcej »

WSPÓLNIE TWORZYMY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII”

03.02.2020 - 12.02.2020 Zakończona

Drogi i inwestycje

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców osiedla Turaszówka, właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze opracowywania planu miejscowego „Turaszówka VIII” oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych na temat przeznaczenia terenów, rodzaju zabudowy i zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych zawartych w sporządzonej koncepcji ww. planu miejscowego.

Czytaj więcej »

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY MIASTO KROSNO

27.01.2020 - 27.02.2020 Zakończona

Drogi i inwestycje

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat planowanej zmiany granic Gminy Miasto Krosno.

Czytaj więcej »

Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

29.07.2019 - 19.08.2019 Zakończona

Rewitalizacja

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji. Konsultacje te pozwolą na zebranie opinii i uwag mieszkańców Krosna w zakresie zmian proponowanych do Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Czytaj więcej »

Ocena różnych aspektów życia w Krośnie oraz określenie potrzeb Mieszkańców.

11.07.2019 - 16.07.2019 Zakończona

Gospodarka

Ocena różnych aspektów życia w Krośnie oraz określenie potrzeb Mieszkańców

Czytaj więcej »

Konsultacjach społecznych dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Krosno

05.07.2019 - 02.08.2019 Zakończona

Zdrowie / profilaktyka uzależnień

Zwiększenie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) jak również wprowadzenie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) na terenie całej Gminy Miasto Krosno lub w podległych jednostkach pomocniczych.

Czytaj więcej »

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY MIASTO KROSNO

24.01.2019 - 28.02.2019 Zakończona

Drogi i inwestycje

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat planowanej zmiany granic Gminy Miasto Krosno.

Czytaj więcej »

Aktualności

PODSUMOWANIE I etapu badania opinii pn. „Zaproponuj nazwę dla nowej ulicy” Krosno.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. w wyniku zmiany granic Krosna, do miasta został przyłączony odcinek drogi o długości ok. 400 m, obejmujący działki nr 2406 oraz 3383 w obrębie Krościenko...
Wyniki ankiet do projektu
W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 21 sierpnia do 1 września 2020 r. mieszkańcy brali ud...
Wyniki ankiety do projektu
W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 24 do 31 lipca 2020 r. mieszkańcy brali udział w tworzeni...

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.