Aktualności

Powrót

Wyniki ankiet do projektu

Czwartek, 21 września 2020

W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 21 sierpnia do 1 września 2020 r. mieszkańcy brali udział w opracowaniu celów rozwoju lokalnego Krosna.Wyniki ankiety https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/institutions/kr...

Czytaj więcej

Wyniki ankiety do projektu

Czwartek, 18 sierpnia 2020

W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 24 do 31 lipca 2020 r. mieszkańcy brali udział w tworzeniu rankingu kluczowych wyzwań Krosna.Lista 10 kluczowych wyzwań została wypracowana przez Zespół Miejski. Mieszkańcy za p...

Czytaj więcej

Wyniki Badania społecznego pn.: "Co wyjątkowego i najwspanialszego ma Krosno? Ankieta dotycząca zasobów miasta" .

Czwartek, 24 czerwca 2020

W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 8 do 14 czerwca 2020 r. na Platformie Konsultacji Społecznych prosiliśmy mieszkańców oraz sympatyków Krosna o refleksję nad zasobami naszego miasta.Celem ankiety było włączenie ...

Czytaj więcej

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.